Vir Ons Kinders-Projek


Die Vir Ons Kinders-projek word reeds die afgelope 10 jaar met groot sukses aangebied en behels die uitloting van 'n voertuig met die doel om fondse vir die Vrystaat Jeugsorgsentrums, Bejaardesorgsentrums, Gestremdesorg, Gesinsorg, sowel as Hospitaalsorg- en Aannemingsdienste van Engo Vrystaat in te samel. Die projek fokus egter op die kinders.

Kaartjies word verkoop deur die personeel en vrywilligers van die verskillende afdelings. Ongeveer 2 000 personeel en vrywilligers help om die projek te bemark en daaraan te werk. Tydens 2017 is daar 13 949 kaartjies verkoop.

Een wenner van ’n voertuig word aan die einde van die kompetisie by 'n trekkingsfunksie op 6 Desember 2019 bekend gemaak.

Vrystaat Kinder- en Jeugsorg is 'n subprogram van Engo Vrystaat wat kinders, wat deur die Kinderhof van hulle ouerhuis verwyder is, voltyds versorg.

Die diens is reeds meer as 100 jaar oud. Daar is tans 724 kinders van 0 tot 18 jaar in 34 Jeugsorgsentrums (JSS) regoor die Vrystaat. Jeugsorgsentrums was voorheen bekend as Kinderhuise.

Die Jeugsorgsentrums skep 'n huislike atmosfeer vir die kinders en is die Sentrums geleë binne die gemeenskap. Holistiese uitgangspunt van versorging wat beteken dat kinders so na as moontlik aan 'n gesinsopset blootgestel word ten einde te fokus op die liggaamlike, geestelike en psigiese behoeftes van elke kind.

Die Staat voorsien ongeveer 60% van die begroting om na die kinders om te sien. Alle ander fondse moet deur fondsinsamelingsprojekte of donateurs aangevul word. Die doel van die fondsinsamelings is om aanvullende fondse vir noodsaaklike dienste aan die kinders te genereer.

Die tekort aan staatsubsidie is 'n wesenlike probleem en veroorsaak dat die sentrums nie aan die behoeftes van holistiese versorging van kinders kan voldoen nie.

Addisionele hulp en ondersteuning word jaarliks aan ongeveer 3 000 kinders in pleegsorg en in omliggende gemeenskappe wat ook sorgbehoewend is, verleen. Die behoeftes van hierdie kinders is eindeloos.

Die eenheidskoste per kind per maand beloop R3 876.00 of dan R125.03 per dag. Die koste sluit kos, klere, vervoer, medies en skoolgelde in. Dit sluit nie salarisse, onderhoud van voertuie en geboue, meubels ens. in nie.

Die Vir Ons Kinders-projek, waaraan al die sentrums in die vorige boekjaar deelgeneem het, het R 418 050.00 geïn.

Competition closes on 31 Oct 2019

  • Engo will be at the ‘Volksblad Kos and Kunsmark’ on Friday 30 Aug – Be Human, Middelwater
  • PSG Golf Day at Bloemfontein Golf club on 5 September
  • Mimosa Mall over the weekend of 13-15 September
  • Nashua Golf Day, also at Bloemfontein Golf Club on 3 October 2019
  • Bethlehem – 28 September 2019 – Market @ Bergprag Bejaardesentrum (Engo)
  • Welkom – ‘’Kuns en Mat Tuinuitstalling’’ on 4 October 2019.

Tickets are also available at Engo Centres across the Free State

For info: Tel 051 407 7822

Cell 0716122930

Mail: info@engo.co.za / rachelle@engo.co.za

Cookies help us deliver our services. By using our site, you agree to our use of cookies. Tell me more