CentralSA

Vroeë inskrywing 'n moet vir suksesvolle skooljaar

───   12:19 Thu, 12 May 2022

Vroeë inskrywing 'n moet vir suksesvolle skooljaar | News Article

Aanlyntoelatings vir leerders vir die jaar 2023 word vanaf 23 Mei 2022 om 09:00 tot 20 Junie 2022 om 00:00 oopgestel, slegs vir graad R-, 1- en 8-aansoeke.

Volgens die Noord-Kaapse departement van onderwys, is vroeë inskrywings 'n prioriteit vir die begin van 'n suksesvolle skooljaar.

Volgens die Noord-Kaapse Departement van Onderwys kan ouers of wettige voogde direk by skole aansoek doen om toelating vir alle ander grade.

Ouers en voogde moet by die webwerf www.ncdoeadmissions.org aanmeld om die aansoekproses te voltooi, wat uit drie stappe bestaan, (1) Ouer/wettige voogregistrasie (2) Skep van leerderprofiel en (3) Aansoek. Ouers moet al drie stappe voltooi vir die aansoek om voltooid te wees.

Alle dokumente moet ingedien word binne 7 dae nadat 'n aansoek gedoen is.

Vir verdere inligting besoek die departement se webwerf by http://ncdoe.ncpg.gov.za.

Die departement doen 'n beroep op alle ouers/wettige voogde om by die vasgestelde tydsraamwerk te hou vir die aansoek om toelating van leerders vir die 2023 akademiese skooljaar vanaf 23 Mei 2022 - 20 Junie 2022.

OFM News/Heidre Malgas

@ 2022 OFM - All rights reserved Disclaimer | Privacy Policy | We Use Cookies - OFM is a division of Central Media Group (PTY) LTD.


  Visit the official Covid-19 Portal  More Information
Visit the official Covid-19 Portal