On Now
Weekdays 15:00 - 18:00
The Joyride James
NEXT: 18:00 - 19:00 OFM Business Hour with Morné
Listen Live Streams

Agriculture

Nuwe Nasionale Veld- en Bosbrandwysigingswet in neutedop

───   05:00 Thu, 20 Jun 2024

Nuwe Nasionale Veld- en Bosbrandwysigingswet in neutedop | News Article
Foto: Getty Images

“Een van die groot uitdagings is die administratiewe las wat gepaardgaan met die insluiting van nuwe lede in brandbeskermingsverenigings.”

Eldon Ward van PH Attorneys in Bloemfontein gee ’n oorsig oor die Nasionale Veld- en Bosbrandwysigingswet, wat onlangs bekragtig is.

Doelwitte van die wysigingswet

Die oorspronklike wet, wat in 1998 inwerking gestel is, het gesorg vir die voorkoming en bestryding van veld- en bosbrande. Die wysigingswet het ten doel om administratiewe prosesse te verbeter en samewerking tussen regeringsentiteite te bevorder. Dit sluit in dat munisipaliteite en tradisionele rade brandbeskermingsverenigings moet vorm. Hierdie wysigings beoog om hulpbronne te beskerm en werk te skep deur nuwe administratiewe rolle in te stel.

Verandering van die wet se titel

Die wet se titel is verander na die "Nasionale Veldbrandwet" om verwarring oor die definisie van veldbrande te verminder. Dit help om die wet se fokus duideliker te maak en die terminologie te vereenvoudig.

Plaaslike gemeenskappe

Die vorming van brandbeskermingsverenigings deur munisipaliteite en tradisionele rade sal ’n beduidende invloed hê op plaaslike gemeenskappe – veral landbougemeenskappe. Veldbrande vernietig jaarliks baie hulpbronne en lewensbestaan wat plaaslike regerings dwing om hulpbronne wat vir dienslewering bedoel is, te herlei. Die wysigingswet moedig plaaslike regerings aan om verordeninge op te stel en maatreëls te tref om te verseker dat alle grondeienaars insluitend staatsondernemings en munisipaliteite, aan die wet voldoen.

Voordele van verpligte lidmaatskap

Die wet vereis nou dat alle grondeienaars, insluitend staatsondernemings en munisipaliteite, by brandbeskermingsverenigings aansluit. Hierdie lidmaatskap sal die doeltreffende bestuur van veldbrande bevorder deur gesamentlike organisatoriese strukture, planne, inligtingsnetwerke, vaardighede en toerusting te gebruik. Dit skep ’n meer georganiseerde en gekoördineerde reaksie op veldbrande wat die doeltreffendheid van brandbestryding verhoog.

Uitdagings 

Hoewel die wet grootliks goed ontvang is, is daar steeds uitdagings wat aangepak moet word. Een van die groot uitdagings is die administratiewe las wat gepaardgaan met die insluiting van nuwe lede in brandbeskermingsverenigings. Hierdie nuwe lede, wat voorheen nie deel was van hierdie verenigings nie, moet nou by hulle aansluit en sal moontlik nie weet waar om te begin nie.

Wetlike implikasies vir geen nakoming

Daar is geen spesifieke bepalings vir strawwe indien munisipaliteite of staatsondernemings nie aan die nuwe vereistes voldoen nie. Dit is ’n belangrike aspek wat bespreek moet word om te verseker dat daar aanspreeklikheid is vir nie-nakoming.

Ontvangs van die wysigingswet

Die wysigings aan die wet is oor die algemeen goed ontvang. Volgens gesprekke met lede van brandbeskermingsverenigings, soos die voorsitter van die Vrystaatse Oorhoofse Brandbeskermingsvereniging, is daar oor die algemeen positiewe reaksie op die nuwe wysigings. Die sukses van hierdie wet sal afhang van samewerking tussen grondeienaars, munisipaliteite, en ander staatsentiteite om veldbrande effektief te bestuur en te voorkom.

OFM Agri dg

@ 2024 OFM - All rights reserved Disclaimer | Privacy Policy | We Use Cookies - OFM is a division of Central Media Group (PTY) LTD.